viernes, 8 de febrero de 2013

A Contraparte: Dúas Xeracións

Hoxe tócanos falar da contraparte, a ONG Dúas Xeracións.
Como vimos na primeira sesión, nos proxectos de cooperación trabállase cunha contraparte, unha ONG local do sitio no que queremos colaborar.
En Acahualinca a nosa contraparte é "Dúas Xeracións"


O Centro Dous Xeracións foi fundado por un grupo de profesionais vinculados ao tema da nenez e a adolescencia, convencidos que era conveniente continuar realizando achegas ao traballo organizativo e social realizado con nenez e xuventude na década dos 80.


 Dúas Xeracións traballa na comunidade do Barrio Acahualinca dende hai 18 anos, polo que mantén relacións de coordinación e articulación con organizacións sociais e institucións públicas como o Ministerio da Familia, Ministerio de Saúde, Ministerio de Educación, Ministerio Público, Corte Suprema de Xustiza. O traballo coa comunidade conta co respaldo de expresións organizadas como os Consellos do Poder Cidadán, Movemento Comunal, Sindicatos de Traballadores así como mulleres e nenas, nenos e adolescentes organizadas.

Centra o seu traballo nos seguintes programas:
- Programa de Promoción do Enfoque de Dereitos
- Programa de Promoción do Dereito á Comunicación
- Programa de Promoción da participación para o Desenvolvemento HumanoA achega de Dúas Xeracións aos dereitos humanos da nenez e a adolescencia foi recoñecida en 2000, mediante o outorgamento do Premio Internacional de Dereitos Humanos Body Shop en Gran Bretaña. Tamén obtivo recoñecementos por parte da Federación Coordinadora de ONG que traballan coa Nenez e a Adolescencia, CODENI; Federación Internacional de Planificación das Familias, Procuradoría para a Defensa dos Dereitos Humanos e a Universidade Centroamericana.

O Centro Dous Xeracións desenvolveu varias intervencións dirixidas a promover os dereitos humanos das mulleres. Neste sentido pódese mencionar o proxecto Promoción dos Dereitos Económicos e Sociais das Mulleres no Barrio Acahualinca nas súas Fases I e II que se executaron con apoio de Solidariedade Internacional e a Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.

Os valores que defenden son os seguintes:

O Respecto. Fundaméntase no recoñecemento da dignidade de cada ser humano, recoñecéndonos diferentes e diversos e iguais en dereitos. O respecto cara ás demais persoas unicamente é posible se nos respectamos e valoramos a nós mesmos.

A Equidade. Derívase da xustiza e está ligada co recoñecemento de que a cada persoa lle corresponde segundo as súas necesidades, capacidades e responsabilidades para lograr a igualdade nas oportunidades.

A Solidariedade. Entendida como o recoñecemento en cada persoa das súas carencias e potencialidades, para compartir o que cada quen ten, onde cada un contribúe ao desenvolvemento do outro e crecen xuntos.

A Honestidade. É o compromiso e a responsabilidade coa verdade e transparencia entendida como a coherencia entre o que pensamos, dicimos e facemos.

A Liberdade. É o recoñecemento que ten cada persoa para tomar as súas propias decisións. A liberar dános a oportunidade de decidir por nós mesmos sen someternos ao que os demais nos impoñan. Non podemos pensar ou actuar libremente, se non somos ao mesmo tempo responsables.

A Responsabilidade
. É saber asumir de xeito consciente e activo cada un dos actos e compromisos asumidos consigo mesmo e cos demais, acorde cos valores éticos

No hay comentarios:

Publicar un comentario